Konsultacja dla kobiet

Zazwyczaj położna kojarzy się z osobą, która asystuje w trakcie porodu. Jej rola jest jedna znacznie większa. Położna udziela wsparcia kobietom w różnym wieku i w różnych sytuacjach życiowych, m. in.:
  • udziela pomocy przy zabiegach higienicznych
  • pomaga przy zmianie opatrunku
  • udziela niezbędnych informacji na temat zasad właściwego odżywiania
  • pomaga w powrocie do aktywności po przebytym zabiegu operacyjnym
  • udziela informacji na temat metod antykoncepcji oraz powrotu do życia seksualnego po operacjach i zabiegach ginekologicznych
  • uczy, jak kontrolować piersi
  • przekazuje informacje na temat radzenia sobie w okresie okołomenopauzalnym i łagodzenia objawów z nim związanych
Skontaktuj się już dziś!